Engelsk-finsk oversettelse av "solitary confinement"

EN

"solitary confinement" finsk oversettelse

EN

solitary confinement {substantiv}

volume_up
solitary confinement
volume_up
vangin eristäminen {subst.} (paneminen eristysselliin)

Synonymer (engelsk) for "solitary confinement":

solitary confinement
English

Lignende oversettelser av "solitary confinement" på finsk

solitary substantiv
solitary adjektiv
confinement substantiv
Finnish
to confine verb

Eksempler av "solitary confinement" på finsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishThe Turkish parliament recently passed a law relaxing conditions of solitary confinement.
Turkin parlamentti hyväksyi taannoin eristyssellien oloja helpottavan lain.
EnglishPeople in solitary confinement are totally cut off from the outside world.
Eristysselleissä ihmiset ovat täysin suljettuina ulkomaailmalta.
EnglishThe solitary confinement in which he is kept is a clear violation of the UN Convention against Torture.
Hänet on eristetty, mikä rikkoo selvästi YK:n kidutuksen vastaista yleissopimusta.
EnglishAung San Suu Kyi has been kept in solitary confinement and under house arrest for an unimaginably long time.
Aung San Suu Kyin tapauksessa kyse on käsittämättömän pitkästä ajasta eristyksissä ja kotiarestissa.
EnglishIn September 1999, James Mawdsley, from the north-east of England was sentenced to 17 years' solitary confinement in a Burmese prison.
Kaakkois-Englannista kotoisin oleva James Mawdsley tuomittiin syyskuussa 1999 17 vuodeksi eristykseen eräässä myanmarilaisessa vankilassa.
EnglishI cannot stand by while prisoners are tortured and maltreated in solitary confinement and exposed to the arbitrary treatment of the guards without witnesses.
En voi mukisematta hyväksyä, että eristysselleissä olevia vankeja kidutetaan ja pahoinpidellään ja että heidät alistetaan vartijoiden mielivallalle ilman todistajia.
EnglishWe cannot accept the persecution and intimidation of human rights defenders and government critics, or arbitrary imprisonment and the use of solitary confinement.
Ihmisoikeuksien puolustajien ja hallinnon arvostelijoiden vainoa ja uhkailua ei voida hyväksyä, eikä myöskään mielivaltaista vangitsemista ja eristysvankeuden käyttöä.
EnglishI would also especially call upon the Council not to forget Turkey, which still holds political prisoners in solitary confinement, when combating torture is discussed.
Haluaisin erityisesti kehottaa neuvostoa siihen, että kidutuksesta puhuttaessa ei unohdettaisi Turkkia, joka pitää edelleenkin poliittisia vankeja täydessä eristyksessä.
EnglishThe same law can be applied in a humane manner, with due respect for human rights, or it can be applied in a way which tends towards isolation and solitary confinement.
Lakia voidaan soveltaa inhimillisessä muodossa, ottamalla ihmisoikeudet huomioon, mutta samaa lakia voidaan soveltaa myös tavalla, joka johtaa eristykseen ja eristysselliin.
EnglishMr Vanunu has been in solitary confinement in a small cell for more than ten years because of the alleged security risk that he is said to represent ten years after the event.
Vanunu on istunut yli kymmenen vuotta yksinään pienessä sellissä sen oletetun turvallisuusriskin takia, jonka hänen vielä kymmenen vuotta tapahtuman jälkeen katsotaan muodostavan.
EnglishThe Commission is still keenly aware of the matter of Mr Vanunu's solitary confinement, and I can tell Mr Telkämper and Mr Crampton that we are concerned by the conditions of that confinement.
Komissio tarkkailee yhä tiiviisti Vanunun pitämistä eristyssellissä, ja haluan vastata Telkämperille ja Cramptonille, että vankilaolot huolestuttavat meitä suuresti.
EnglishHowever, he was arrested under the pretext of illegal investment, and brainwashed in solitary confinement, all of his possessions were seized and his investments were confiscated.
Käyttäen verukkeena laittomia investointeja hänet on kuitenkin vangittu, häntä on aivopesty eristyssellissä, hänen koko omaisuutensa on takavarikoitu ja hänen investointinsa on ulosmitattu.