Engelsk-finsk oversettelse av "new ones"

EN

"new ones" finsk oversettelse

Eksempler av "new ones"

Lignende oversettelser av "new ones" på finsk

new adjektiv
Finnish
one substantiv
Finnish
one tallord
Finnish
one pronomen

Eksempler av "new ones" på finsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Serbian on lisäksi jatkettava käynnissä olevia uudistuksia ja toteutettava uusia.
EnglishOn the contrary, these commitments must be reaffirmed and new ones must be made.
Näitä sitoumuksia on päinvastoin vahvistettava uudelleen, ja myös uusia on tehtävä.
EnglishI think there are too many agencies, and so there is no need to create new ones.
Virastoja on mielestäni liian paljon, joten ei ole tarvetta perustaa uusia.
EnglishIt can build into that report all the new ones that it wants to incorporate.
Se voi lisätä mietintöön kaikki ne uudet huomiot, jotka se haluaa siihen liittää.
EnglishThat is common to all parliaments, particularly to new ones, such as we are.
Tämä on yhteistä kaikille parlamenteille, erityisesti uusille, sellaisille kuin me.
EnglishMany mature industries are failing today, which means we need new ones.
Monet elinkaarensa päähän tulleet teollisuudenalat kuolevat, ja uusia tarvitaan.
EnglishWe must identify some new ones suited to the reality of the third millennium.
Meidän on löydettävä uusia, kolmannelle vuosituhannelle sopivia sääntöjä.
EnglishThere should be greater transparency, we need new analyses: which ones then?
Meillä pitäisi olla enemmän avoimuutta, tarvisisimme uusia analyyseja, mutta millaisia?
EnglishSo we got brand new ones, shiny ones, medium ones, and very old, dark ones.
Eli saimme uusia, kiiltäviä kolikoita, käytetympiä ja hyvin vanhoja, tummia kolikoita.
EnglishThe old members will join the system first, and the new ones will then follow.
Ensin järjestelmään liittyvät vanhat jäsenvaltiot ja sen jälkeen uudet.
EnglishWe cannot wait ten or 15 years for coaches to be replaced by new ones.
Emme voi odottaa 15 vuotta ja sitä, että vanhat linja-autot korvataan uusilla.
EnglishReset links deactivates all the existing links in a set and creates new ones.
Palauta linkit -toiminto poistaa joukon kaikkien linkkien aktivoinnin ja luo uudet linkit.
EnglishHowever, 100, 000 mines were cleared last year and 2 million new ones laid.
Viime vuonna kuitenkin raivattiin 100 000 miinaa ja pantiin maahan kaksi miljoonaa uutta.
EnglishAre we really going to finance new commitments by cutting ones that we had previously made?
Aiommeko me todella rahoittaa uusia sitoumuksia leikkaamalla aiemmin tehtyjä?
EnglishWe would have to take them away from existing Members and give them to new ones.
Ne pitäisi viedä nykyisiltä jäseniltä ja antaa uusille jäsenille.
EnglishHarmful chemicals need to be replaced with new, safe ones, and for that we need technology.
Haitalliset kemikaalit on korvattava uusilla. Siihen tarvitaan teknologiaa.
EnglishOur objective is quite simply to secure existing jobs and companies and to create new ones.
Tavoitteenamme on yksinkertaisesti turvata nykyiset työpaikat ja yhtiöt ja luoda uusia.
EnglishPrevious speakers have highlighted particular points and added new ones.
Edelliset puhujat ovat korostaneet tiettyjä kohtia ja lisänneet uusia.
EnglishWe will lose jobs but we will create new ones to keep people in work.
Emme menetä työpaikkoja vaan luomme uusia pitääksemme ihmiset työssä.
EnglishThe elections must be declared null and void, and new ones therefore need to be organised.
Vaalit on mitätöitävä, ja sen jälkeen on järjestettävä uudet vaalit.

Andre ord i vår ordbok

English
  • new ones

Mer i den engelsk-norske orboken.