Engelsk-finsk oversettelse av "majority"

EN

"majority" finsk oversettelse

EN

majority {substantiv}

volume_up
majority
The majority decides; the majority is always right; that is the attitude.
Enemmistö päättää, enemmistö on aina oikeassa, sitä mieltä ollaan.
Will a majority of eight votes suffice or will a different majority be needed?
Riittääkö siihen kahdeksan äänen enemmistö vai tarvitaanko muunlaisia enemmistöjä?
A majority in Parliament is on the same wavelength, therefore, as the majority of the public.
Parlamentin enemmistö on samalla aallonpituudella kansalaisten enemmistön kanssa.
majority (også: adulthood, age)
majority (også: bulk, the greater part)
A majority of respondents supported the objective of simplification.
Valtaosa vastaajista kannatti yksinkertaistamistavoitetta.
As we all know, the majority of European public opinion is united against war.
Kuten me kaikki tiedämme, valtaosa eurooppalaista on yhtynyt vastustamaan sotaa.
At that meeting a large majority of the parliamentarians supported EU integration.
Kyseisessä kokouksessa suuri valtaosa parlamentin jäsenistä kannatti yhdentymistä EU:hun.

Synonymer (engelsk) for "majority":

majority

Eksempler av "majority" på finsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Valitettavasti ajatus ei saanut enemmistön tukea parlamentissa eikä neuvostossa.
EnglishYour Committee on Budgets has adopted these proposals by a very large majority.
Budjettivaliokunta on hyväksynyt nämä ehdotukset erittäin suurella enemmistöllä.
EnglishCompanies will be pleased, but for the majority of people it will be a disaster.
Yritykset ovat mielissään, mutta useimmille ihmisille tämä merkitsee katastrofia.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Kehotan kollegoita hyväksymään tämän kompromissin huomenna suurella enemmistöllä.
EnglishThrough this system of majority voting, though, Socrates was condemned to death.
Tällä enemmistöäänestysjärjestelmällä Sokrates kuitenkin tuomittiin kuolemaan.
EnglishAlthough this compromise can now secure a broad majority, I do not support it.
Vaikka kompromissi saakin nyt taakseen selvän enemmistön, en voi kannattaa sitä.
EnglishIn addition, qualified majority voting will be further extended to other areas.
Määräenemmistöpäätöksien soveltamisalaa aiotaan lisäksi laajentaa muille aloille.
EnglishI therefore hope that this report will be adopted tomorrow by a large majority.
Siksi toivonkin, että tämä mietintö hyväksytään huomenna suurella enemmistöllä.
EnglishIt is sufficient to say that the resolution has been adopted by a broad majority.
Riittää, kun mainitaan, että päätöslauselma hyväksyttiin suurella enemmistöllä.
EnglishEUR 60 for the Schengen visa is too expensive for the majority of Belarusians.
60 euroa maksava Schengen-viisumi on liian kallis valtaosalle valkovenäläisistä.
EnglishThat is not flexibility, that is a dictatorship of a minority over a majority.
Tämä ei ole joustavuutta, se on vähemmistödiktatuuria enemmistön kustannuksella.
EnglishThe Nice Treaty introduced qualified majority voting into some 30 provisions.
Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otettiin käyttöön noin 30 määräyksessä.
EnglishSwitching from unanimity to qualified majority is not a transfer of jurisdiction.
Yksimielisyydestä määräenemmistöön siirtyminen ei ole toimivaltuuksien siirto.
EnglishThe Council must take better decisions, based more often on a qualified majority.
Neuvostossa on tehtävä parempia ja useammin määräenemmistöön perustuvia päätöksiä.
EnglishWe therefore voted by a majority against the final proposal, which was rejected.
Äänestimme tämän vuoksi enemmistöllä lopullista ehdotusta vastaan, ja se hylättiin.
EnglishThis resolution is another example of the hypocrisy of the majority of Parliament.
Tämä päätöslauselma on taas yksi esimerkki parlamentin enemmistön tekopyhyydestä.
EnglishThat means it covers the majority of transfers to the private sector and the SMEs.
Näin se kattaa suurimman osan yksityisen sektorin ja pk-yritysten tilisiirroista.
EnglishThe majority of the PPE Group will be supporting the line of the Kindermann report.
PPE-ryhmä aikoo näin ollen enimmäkseen seurata Kindermannin mietinnön linjausta.
EnglishI regret the fact that this amendment did not gather the necessary majority.
Olen pahoillani siitä, että tarkistus ei saanut taakseen tarvittavaa enemmistöä.
EnglishAccommodation will be called for in order to obtain a majority against the war.
Kaikilta vaaditaan nyt myönnytyksiä, jotta saisimme enemmistön sotaa vastaan.