EN face
volume_up
{substantiv}

1. alminnelig

face
volume_up
kasvot {subst.}
Europe does not just need an economic face, it also needs a human face.
Eurooppa tarvitsee taloudellisten kasvojen lisäksi myös inhimilliset kasvot!
That particular face of the European Janus looks towards the future.
Nämä nimenomaiset eurooppalaisen Januksen kasvot katsovat tulevaisuuteen.
In future, this policy will also have a face, in the shape of Baroness Ashton.
Tulevaisuudessa tällä politiikalla on Catherine Ashtonin myötä myös kasvot.
volume_up
ilme {subst.}
And she would often stop and have this dejected look on her face like, "Are you for real?"
Usein se pysähtyi tämä pettynyt ilme kasvoillaan: "Oletko tosissasi?"
See the faces; notice ... their relieved sense of calm.
Katsokaa kasvoja ja huomatkaa... niiden huojentunut ilme, joka kuvastaa rauhaa.
And after she did this four or five times, she swam by me with this dejected look on her face.
Kun se oli tehnyt tätä neljä tai viisi kertaa, se ui ohitseni tämä pettynyt ilme kasvoillaan.
face (også: bearing, essence)
volume_up
olemus {subst.}
face (også: clock face)
face (også: phiz, piehole)
volume_up
naama {subst.}
I am told every day, by every face I see, every wall I face, that I am wrong.
Joka päivä jokainen näkemäni naama kertoo, että olen väärässä.
face
face
face
face

2. figurativ

face
volume_up
kunnia {subst.} (menettää)
All credit to the EU for continuing to encourage the UN to face up to its responsibilities with regard to conflict prevention and maintaining the peace.
EU:lle on annettava kaikki kunnia siitä, että se on kannustanut edelleen YK:ta kantamaan vastuunsa konfliktien ehkäisemisessä ja rauhan ylläpitämisessä.
Mr President, bioethics, or the ethics of the living being, forces us to face certain basic questions, and it is an honour for this House that we should be discussing them today.
Arvoisa puhemies, bioetiikka eli luonnonetiikka johtaa meidät peruskysymysten äärelle, ja parlamentilla on kunnia käsitellä näitä kysymyksiä tänään.

Eksempler av "face" på finsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishThe working classes in Greece have already mobilised in the face of this attack.
Oman maani työnväenluokanliike on jo lähtenyt liikkeelle tätä hyökkäystä vastaan.
EnglishRoad accidents are not a natural disaster in the face of which we are powerless.
Liikenneturvallisuus ei ole mikään luonnonilmiö, jonka edessä olemme voimattomia.
EnglishFace with these challenges we will need seamless interinstitutional cooperation.
Näiden haasteiden edessä tarvitsemme saumatonta toimielinten välistä yhteistyötä.
EnglishThey are regions which, especially in winter, face special problems of isolation.
Ne ovat alueita, jotka erityisesti talvisin kärsivät eristyneisyyden ongelmista.
EnglishFace up to the challenges in your own right rather than merely targeting others!
Tarttukaa haasteisiin myös itse sen sijaan, että vaaditte sitä ainoastaan muilta.
EnglishCompanies functioning in China face these pressures from the Chinese Government.
Kiinassa toimiviin yrityksiin nämä paineet kohdistuvat Kiinan hallituksen taholta.
EnglishAt a time when we face an employment crisis, this should be the main priority.
Hetkellä, jona työllisyys on kriisissä, tämän pitäisi olla ensisijainen tavoite.
EnglishIt will be difficult to face the electorate at the next parliamentary election.
Seuraavassa parlamenttivaalien kampanjassa on vaikea katsoa valitsijoita silmiin.
EnglishAnother issue mentioned here was Turkey, one of the most difficult issues we face.
Täällä otettiin esille myös kysymys Turkista, joka on yksi kaikkein hankalimpia.
EnglishI think he knew what the scars on his face would say to the rest of the world.
Mielestäni hän tiesi, mitä hänen kasvojensa arvet kertoisivat muulle maailmalle.
EnglishWe could encourage young farmers, who face so much red tape and bureaucracy now.
Voisimme tukea nuoria viljelijöitä, jotka kärsivät paperisodasta ja byrokratiasta.
EnglishThe Eastern Partnership goes to the very heart of the challenges we face today.
Itäisen kumppanuuden avulla pääsemme käsiksi tämän päivän keskeisiin haasteisiin.
EnglishLet us have the courage to face up to the real problems and find solutions to them!
Olkaamme tarpeeksi rohkeita tarttumaan todellisiin ongelmiin ja ratkaisemaan ne!
EnglishGiving up in the face of such chaos would be the final nail in Haiti’s coffin.
Jos nyt luovutamme tämän kaaoksen edessä, lyömme viimeisen naulan Haitin arkkuun.
EnglishWas this out of cowardice in the face of the USSR or was it due to complacency?
Johtuiko se pelkuruudesta Neuvostoliittoa kohtaan vai halusta miellyttää sitä?
EnglishThe Treaty of Lisbon is the stronger engine which we need to face the crisis.
Lissabonin sopimus on se vahvempi kone, jota tarvitsemme kriisien kohtaamiseksi.
EnglishIn the face of such a negative attitude from the Council, we refused to give in.
Koska neuvoston asenne oli näin kielteinen, emme suostuneet antamaan periksi.
EnglishThis makes sense neither today, in the face of the crisis, nor in the longer term.
Tässä ei ole järkeä nyt, kun olemme talouskriisissä, eikä myöskään tuonnempana.
EnglishWhen shutting down part of the power plant, its staff will face new challenges.
Kun osa ydinvoimalasta suljetaan, sen henkilökunta joutuu uusien haasteiden eteen.
EnglishSo why are you flying in the face of logic, democracy and the workers' interests?
Miksi siis toimitte järjen, demokratian ja työntekijöiden etujen vastaisesti?