Engelsk-finsk oversettelse av "afterwards"

EN

"afterwards" finsk oversettelse

EN afterwards
volume_up
{adverb}

afterwards (også: afterward, subsequently)
Afterwards, the players met with repression, and they were held in forced labour camps.
Jälkeenpäin pelaajia sorrettiin ja heitä pidettiin pakkotyöleireillä.
The systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
Systeeminen riski muuttuu näkyväksi vasta jälkeenpäin, kun kriisi on puhjennut.
One of my colleagues afterwards said that point was a powerful intervention.
Eräs kollegani sanoi jälkeenpäin, että vahvoilla puheilla oli ratkaiseva merkitys.
afterwards
The impact of a resolution adopted afterwards will be much weaker.
Jälkikäteen annettavalla päätöslauselmalla on huomattavasti vähäisempi vaikutus.
Compensation afterwards is not going to make up for the damage that was done.
Jälkikäteen toteutettavat korvaavat toimenpiteet eivät hyvitä jo aiheutunutta vahinkoa.
Afterwards, in an interview you gave, I saw that you said four months.
Jälkikäteen antamassanne haastattelussa näin teidän puhuvan neljästä kuukaudesta.
afterwards
afterwards (også: thence)
I raised myself afterwards the question of the soundness of my voting card.
Esitin sittemmin itse epäilyjä äänestyskorttini toimivuudesta.

Synonymer (engelsk) for "afterwards":

afterwards
afterward

Eksempler av "afterwards" på finsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

Englishand that we will have a major success in the Council tomorrow and afterwards.
ja että onnistumme hienosti huomisessa neuvoston kokouksessa ja myöhemminkin.
EnglishThat means that the transitional regime will be established afterwards by Parliament.
Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentti vahvistaa siirtymäjärjestelyn myöhemmin.
EnglishIn a recession we must prepare for the time afterwards and for new markets.
Meidän on taantumassa valmistauduttava tulevia aikoja ja uusia markkinoita varten.
EnglishThe issue is who tidies up afterwards - the person who causes it or somebody else?
Kyse onkin siitä, kuka siivoaa jäljet - vahinkojen aiheuttaja vai joku muu?
EnglishA little over a year afterwards, they voted by a two-thirds majority in favour.
Hieman yli vuotta myöhemmin he äänestivät kahden kolmasosan enemmistöllä sen puolesta.
EnglishYou have raised a point that we shall consider afterwards, Mr Fabre-Aubrespy.
Parlamentin jäsen Fabre-Aubrespy, otatte esille kohdan, jota tarkastelemme myöhemmin.
EnglishI said voting on this report immediately afterwards could delay our business.
Sanoin, että mietinnöstä äänestäminen heti tämän jälkeen voisi haitata istunnon kulkua.
EnglishFurthermore, one of these parliamentarians was arrested shortly afterwards.
Lisäksi yksi näistä parlamentaarikoista pidätettiin pian istunnon jälkeen.
EnglishAt that point, and for some time afterwards, the Commission displayed tremendous weakness.
Erityisesti edellä mainitulla hetkellä komissio osoitti huomattavaa heikkoutta.
EnglishNormally, the debate is interrupted for Question Time and then continued afterwards.
Tavallisesti keskustelu keskeytetään kyselytunnin ajaksi, ja sitä jatketaan sen jälkeen.
EnglishMr Wohlfart, you can, of course, arrange a meeting with Mrs Hulthén afterwards.
Joka tapauksessa, herra Gahrton, voitte sopia myöhemmin tapaamisesta rouva Hulthénin kanssa.
EnglishOnly then will it afterwards stand a chance of also uniting the Intergovernmental Conference.
Vain sillä on mahdollisuus jatkossa sitoa myös hallitustenvälistä konferenssia!
EnglishAfterwards, they even took it upon themselves to decide the budget as well.
Neuvostohan on sen jälkeen päättänyt omalla vastuullaan talousarviosta.
EnglishI would just like to ask if this could be checked afterwards by experts.
Haluaisin vain pyytää, että asiantuntijat tarkistaisivat asian myöhemmin.
EnglishBecause prevention beforehand is obviously better than cure afterwards.
On parempi ehkäistä ennakolta kuin joutua myöhemmin korjaamaan vaurioita.
English(Laughter) And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer.
(Naurua) Ja vuosien ajan minulla olisi epätoivoinen halu maistaa inkivääriolutta.
EnglishThat is the line that we will pursue in the vote afterwards as well.
Tätä linjaa aiomme noudattaa myös myöhemmin järjestettävässä äänestyksessä.
EnglishOnly afterwards will we have to find the resources to support these priorities.
Sen jälkeen meidän pitää löytää välineet näille prioriteeteille.
EnglishIt is therefore important that the Member States also ratify the convention afterwards.
Sen vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltiot vielä ratifioivat sopimuksen.
EnglishThe Treaty of Amsterdam did do something about this, but it should still be improved afterwards.
Amsterdamin sopimus on parantanut asiaa hieman, mutta sitä pitäisi vielä parantaa.