Engelsk-dansk oversettelse av "those"

EN

"those" dansk oversettelse

DA

EN those
volume_up
{pronomen}

those (også: them)
volume_up
dem {pron.}
Is this not a form of reclassification, separating those that are in from those that are out?
Bliver der ikke igen sondret mellem dem, der er indenfor, og dem, der forbliver udenfor?
A responsible public order policy must guarantee those rights, not repress them.
En ordentlig politik for offentlig orden skal garantere dem, ikke undertrykke dem.
The gap between those who know and those who do not know must be narrowed.
Kløften mellem dem, der ved, og dem, der ikke ved, skal gøres mindre.

Eksempler av "those" på dansk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishNow everyone must be afforded the chance to live in accordance with those values.
Nu skal alle så have en chance for at leve i overensstemmelse med disse værdier.
EnglishThe risk is, however, that those citizens will become increasingly disaffected.
Bagsiden af medaljen er, at vi risikerer at skabe en større uvilje hos borgerne.
EnglishThe characterisation of this difficult matter in those terms is quite unhelpful.
At karakterisere denne vanskelige sag på denne måde er ikke særlig befordrende.
EnglishIf we listen to those arguments, we would do almost nothing in this Parliament.
Hvis vi lytter til de argumenter, ville vi næsten ikke lave noget i Parlamentet.
EnglishBy remembering those who have died, we can do more to prevent accidents at work.
Vejtrafikulykker er faktisk den hyppigste dødsårsag blandt europæiske børn i dag.
EnglishThose responsible for this conflict must be charged with crimes against humanity.
De ansvarlige for denne konflikt bør anklages for forbrydelser mod menneskeheden.
EnglishTheir objective is to relieve the burden on those who have to provide statistics.
Det var formålet at lette byrden for personer, som skal indberette oplysninger.
EnglishIn those circumstances it is not appropriate to apply the precautionary principle.
Det er under de omstændigheder ikke relevant at anvende forsigtighedsprincippet.
EnglishThe most important laws on women are those making up what is known as civil law.
De vigtigste love, der vedrører kvinderne, er de love, som kaldes civilstandslove.
EnglishPerhaps the Commissioner can assure me that those amendments will actually apply.
Måske kommissæren kan forsikre mig om, at de ændringsforslag finder anvendelse.
EnglishBoth sides in those discussions produced input - this is not dictated by one side.
Begge sider kommer med input - der er ikke noget, som dikteres fra den ene side.
EnglishLabour costs of non-EU-subjects are significantly lower than those of EU workers.
Lønudgifterne til ikke-EU-borgere ligger langt lavere end til EU-arbejdstagere.
EnglishSo what guided our actions, particularly those of us with a legacy of Roman law?
Hvad er det, vi har følt os fristet af, navnlig vi, der er romerrettens arvtagere?
EnglishI do not think those are aims which we can include in our development policies.
Jeg mener ikke, dette er en udvikling, som er forenelig med udviklingspolitikken.
EnglishOnly those who possess such a document are entitled to obtain housing in Moscow.
Dette betyder, at kun de, der har et sådant dokument, har opholdsret i Moskva.
EnglishI was not giving my own personal views but those of the Committee on Fisheries.
Jeg gav ikke udtryk for mine egne personlige synspunkter, men Fiskeriudvalgets.
EnglishWhat does the Commission intend do with all those acres which will remain unsold?
Hvorledes agter Kommissionen at forvalte alle disse hektar, der er uden opkøbere?
EnglishThe rapporteur should have named those five countries to put pressure on them.
Betænkningsskriveren burde have nævnt navnene på disse lande for at øge presset.
EnglishThere are many in this House who do not believe any of those countries to be safe.
Der er mange her i Parlamentet, som ikke tror på, at nogen af de lande er sikre.
EnglishThat is the established jurisprudence on those issues and remains the situation.
Ansøgningen behandles i øjeblikket af Kommissionen i henhold til forordningen.