Online ordbok på 28 språk.

Og mye mer om språk og oversettelse: Bøying av verb, Bo utenlands, osv.

bab.la er en online språkportal som tilbyr oversettelser på mange forskjellige språk. Her finnes alt fra dagligdagse og regionale uttrykk til mer teknisk og fagspesifikt vokabular. Engelsk-norsk ordbok inkluderer flere spesielle funksjoner, som for eksempel synonymer, uttale, eksempelsetninger og mye mer. Velg den norske ordboken fra drop-down menyen, skriv inn ord, og trykk på Oversett. Du kan også hjelpe oss med å forbedre vår engelsk-norske ordbok ved å foreslå nye ord eller redigere forslag.

De første ordbøkene

Historiens første ordbok er kjent for å være en kileskrift med en tospråklig sumerisk-akkadisk ordliste (to språk i det gamle Mesopotamia) og er datert tilbake til ca 2300 f.Kr.. En kinesisk ordbok fra det 3. århudre f.Kr. er sitert for å være den eldste overlevende enspråklige ordboken. Den eldste trykte ordboken ble derimot utarbeidet i India rundt år 1320 og besto av hindi og persiske ord. Rundt denne tiden begynte ordbøker å føres i alfabetisk rekkefølge.

De første moderne ordbøkene i Europa var kjent som flerspråklige ordlister. I begynnelsen av det 16. århundre ble grunnlaget for gresk leksikografi utgitt av Henri Estienne, under navnet Thesaurus linguae graecae. I årene som fulgte ble flere ordbøker for andre europeiske språk ble utgitt, som for eksempel den italienske Vocabolario dell'Accademia della Crusca i 1612, den franske Dictionnaire Universel av Antoine Furetière i 1690 samt Diccionario de la lengua espanola i 1780 på spansk. Det var etter dette at Vladimir Ivanovich Dahl publiserte Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language og at Duden ordboken ble utgitt, som fortsatt er den beste kilden for tysk rettskrivning.

Hva er en ordbok?

I tillegg til å kjenne ordbokens historie, er det også interessant å kunne definere ordbok. En ordbok er en samling av ord og uttrykk på ett eller flere språk som inneholder definisjoner, uttale og annen informasjon om ord. Tospråklige ordbøker inneholder ord på ett språk med tilsvarende ord på et annet språk. Detaljerte ordbøker inneholder også eksempler for bruk, som setter ordene i sammenheng og/eller synonymer, ord som ligner på ordet som letes opp. Det finnes to hovedtyper av ordbøker: Generelle ordbøker som representerer språk og spesielle ordbøker som inkluderer fagspråk eller vokabular for et spesifikt område.

Typer ordbøker

Generelle ordbøker representerer ofte ord ved å vise til en rekke forskjellige betydninger. Noen ordbøker sorterer ord etter mest vanlig bruk, mens andre sorterer historisk, med den eldste bruken først. Ord vises noen ganger i forskjellige former, men bare den ikke-konjugerte formen inngår i generelle ordbøker. Vanligvis er ordbøker tilgjengelig i form av en bok, men i nyere til også via programvare eller som elektronisk versjonen. bab.la representerer den sistnevnte typen ordbøker.

Spesialiserte ordbøker kan derimot omfatte ordlister for et bestemt fagområde eller for grammatikk. Det finnes multi-felt ordbøker som grovt sett dekker flere fagområder, som for eksempel en businessordbok. Enkle spesialiserte orddbøker, dekker begreper som refererer til kun ett bestemt emne som for eksempel medisin. Til slutt kan sub-feltede ordbøker nevnes, som dekker et tema innenfor et felt, som for eksempel ortopedi innenfor medisin.

Innflytelsesrike språk

Norsk er et nordisk germansk språk som hovedsakelig snakkes i det skandinaviske landet, Norge. Et interessant fakta er at det eksisterer to offisielle former for norsk skriftspråk, som begge er lovfestet og likestilt i norsk grunnlov. Bokmål, som bokstavelig talt betyr "boktungen", brukes av 85-90% av befolkningen i Norge. Nynorsk, den andre målformen, ble inntil 1929 ble kalt landsmål og har siden likestillingsvedtaket av 12. mai 1885 også offisiel status som offisiell målform av norsk. Nynorsk skrives i dag av 10–15 % av befolkningen. Nynorsk ble som prinsipp utviklet for at norsk skulle få sitt eget skriftspråk, ettersom dansk ble brukt i Norge på den tiden.

George Weber gjorde studerte og forsket på innflytelse og fordeling av språk rundt om i verden. Weber viste at engelsk, fransk og spansk er de mest innflytelsesrike språkene i verden; Tysk havnet på 7. plass etter kinesisk. Selvom kinesisk snakkes av nesten tre ganger så mange mennesker enn engelsk, er det et mindre innflytelsesrikt språk. Fransk, engelsk, spansk og tysk snakkes av mennesker med ulike nasjonaliteter. Fransk er det offisielle språket, ikke bare i Frankrike, men deler av Belgia, Sveits og Canada. Spansk snakkes i nesten alle mellom- og sør-amerikanske land, mens tysk snakkes i Østerrike og Sveits i tillegg til Tyskland. Engelsk er et globalt språk og fungerer som kommunikasjonsmiddel i mange land der engelsk ikke er et offisielt språk.

Hvordan å lære et språk?

Hvorfor bør du lære et andre eller tredje språk? Svarene er mange. En grunn kan være reisen du vil dra på og kulturen du vil utforske, en annen kan være virksomheten du jobber i. Språk gjør det også lettere å forstå musikk, filmer og kultur, samtidig som det er en utfordring for alle å lære et nytt språk. Det er opprettet flere teknikker for å mestre et nytt språk. Det kan være lurt å begynne med et offline eller online språkkurs for å lære seg grunnleggende ordforråd og grammatikk. Du kan også forbedre dine ferdigheter ved å lytte til musikk, se film og lese bøker på språket du ønsker å lære deg. Det aller viktigste, og sannsynligvis den beste måten å lære seg et nytt språk på, er å omgi seg med språket. Gjennom denne prosessen kan online ordbøker, språkportaler, forum, språkspill, spørrekonkurranser og online flashcards kan hjelpe deg å forbedre ditt ordforråd, gjøre deg mer sikker på bruken av grammatikk og gjøre det morsomt å lære språk.