Konjugasjon - bab.las redskap for bøying av verb

Bøy verb og finn den riktige formen med bab.las verktøy for bøying av verb. Bøyer både regelmessige og uregelmessige verb.

Popular spansk verbs
Språk: engelsk
Score: 0 poeng
Forsøk: 10/10
Nivå: 1/3
Velg en av de følgende bokstavene: