Annonse

Velkommen til bab.la!

Vi er glade for å tilby deg en plass til dine annonser på bab.la. Hvis du er interessert i å annonsere på bab.la, kan du kontakte oss på advertising [at] bab.la.

Vi aksepterer alle konvensjonelle bannerformater, men dog ikke pop-ups, pop-unders eller layovers.

Din annonse kan bli kontrollert spesifikt, f.eks. begrenset til et bestemt land eller språk eller en spesifikk tidsperiode. Vi kan selvfølgelig også kjøre multinasjonale kampgagner med forskjellig innhold for hvert enkelt land, eller alternativt for hvert språk.

Kontakt oss - sammen kan vi finne en løsning, som passer deg og din annonse!