Wording

Søk gjennom 658.967.420 for riktige formulering.
Søk blant milliarder av ord i vår ordbok for fraser når du vil finne de mest vanlige setningsstrukturene og uttrykksformene. Dette hjelper deg med å forbedre lokalisering, ordvalg og syntaks i i ditt skriftlige arbeid ved at du lettere kan velge riktig formulering. Vårt verktøy for formulering fungerer som en stavekontroll for setninger, f.eks. ved å sammenligne korrekte eksempler med bruk av preposisjoner for å gi deg forslag til best mulig bruk. Vårt verktøy hjelper deg med formulering, grammatikk og uttrykksmåte samtidig som det hjelper det med ordstilling.

Eksempel: Hvordan søke etter preposisjoner?

Hyppighet Wording
67,3% I am waiting for
18,2% I am waiting to
5,2% I am waiting on